Raath, A. “Regs- En Staatsosiologiese Grondslae Van Politokratiese Kommunitarisme”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, Vol. 52, no. 1, May 2016, pp. 55-90, http://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/391.