[1]
R. Benjamin, “Dooyeweerd en Lever over het biologische soortbegrip”, Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, vol. 55, no. 1&2, pp. 45-73, Jul. 2019.