[1]
H. Alt, “Die a priori en die a priori sintese in die Wysbegeerte”, Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, vol. 54, no. 4, pp. 121-137, Jan. 2019.