[1]
B. van der Walt, “Christelike konfessies, getuienisse en credo’s”, Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, vol. 54, no. 3, pp. 65-87, Jan. 2019.