[1]
A. Raath, “Regs- en staatsosiologiese grondslae van politokratiese kommunitarisme”, Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, vol. 52, no. 1, pp. 55-90, May 2016.