[1]
P. Verster, “ʼn Christosentriese benadering deur die kerk tot die krisis wat deur armoede en vigs meegebring word”, Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, vol. 47, no. 1, pp. 117-131, Apr. 2011.