van der Walt, B. (2018) “Op soek na ’n Reformatoriese identiteit”, Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 54(2), pp. 173-198. Available at: http://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/448 (Accessed: 27January2020).