Alt, H. (2019) “Die a priori en die a priori sintese in die Wysbegeerte”, Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 54(4), pp. 121-137. Available at: http://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/435 (Accessed: 7July2020).