Raath, A. (2016) “Regs- en staatsosiologiese grondslae van politokratiese kommunitarisme”, Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 52(1), pp. 55-90. Available at: http://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/391 (Accessed: 29January2020).