Benjamin, Rafael. 2019. “Dooyeweerd En Lever over Het Biologische Soortbegrip”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 55 (1&2), 45-73. http://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/454.