Alt, Heinrich. 2019. “Die a Priori En Die a Priori Sintese in Die Wysbegeerte”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 54 (4), 121-37. http://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/435.