van der Walt, Bennie. 2019. “Christelike Konfessies, Getuienisse En Credo’s”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 54 (3), 65-87. http://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/433.