RAATH, A. Middeleeuse staatsfilosofie, die geïndividualiseerde staat en Samuel Rutherford se bydrae tot die politieke wetenskap. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, v. 55, n. 1, p. 75-104, 25 jul. 2019.