ALT, H. Die a priori en die a priori sintese in die Wysbegeerte. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, v. 54, n. 4, p. 121-137, 14 jan. 2019.