VAN DER WALT, B. Christelike konfessies, getuienisse en credo’s. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, v. 54, n. 3, p. 65-87, 14 jan. 2019.