RAATH, A. Regs- en staatsosiologiese grondslae van politokratiese kommunitarisme. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, v. 52, n. 1, p. 55-90, 31 maio 2016.