LATEGAN, L. Calvyn oor Selfverloëning: Positiewe Riglyne vir die Etiek en Pastoraat?. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, p. 55-74, 30 set. 2010.