Raath, A. (2019). Middeleeuse staatsfilosofie, die geïndividualiseerde staat en Samuel Rutherford se bydrae tot die politieke wetenskap. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 55(1), 75-104. Retrieved from http://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/455