Benjamin, R. (2019). Dooyeweerd en Lever over het biologische soortbegrip. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 55(1&2), 45-73. Retrieved from http://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/454