van der Walt, B. (2018). Op soek na ’n Reformatoriese identiteit. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 54(2), 173-198. Retrieved from http://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/448