Alt, H. (2019). Die a priori en die a priori sintese in die Wysbegeerte. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 54(4), 121-137. Retrieved from http://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/435