van der Walt, B. (2019). Christelike konfessies, getuienisse en credo’s. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 54(3), 65-87. Retrieved from http://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/433