Raath, A. (2016). Regs- en staatsosiologiese grondslae van politokratiese kommunitarisme. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 52(1), 55-90. Retrieved from http://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/391