Lategan, L. (2012). Die identifisering van boustene vir die ontwerp van ʼn etiek vir ontmoeting. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 48(3-4), 157-178. Retrieved from http://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/293