Kokt, D., & Lategan, L. (2011). Die ontwerp van ʼn etiek vir dienslewering. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 47(3 - 4), 271-291. Retrieved from http://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/273