Lategan, L. (2010). Calvyn oor Selfverloëning: Positiewe Riglyne vir die Etiek en Pastoraat?. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 55-74. Retrieved from http://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/244