(1)
Raath, A. Die Reformatoriese Herinterpretasie Van Die Ephorale Ampsidee As Sinkretiese Konstitusionele Instelling in Die Antieke Spartaanse Politieke Lewe. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 2019, 55, 145-183.