(1)
Benjamin, R. Dooyeweerd En Lever over Het Biologische Soortbegrip. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 2019, 55, 45-73.