(1)
Alt, H. Die a Priori En Die a Priori Sintese in Die Wysbegeerte. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 2019, 54, 121-137.