(1)
van der Walt, B. Christelike Konfessies, Getuienisse En Credo’s. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 2019, 54, 65-87.