(1)
Raath, A. Nostalgiese Kommunitarisme, Die Nuwe Absolutisme En Kantaantekeninge by Die Opkomende Neo-Aristoteliese Politieke Filosofie. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 2019, 54, 43-63.