(1)
Raath, A. Nadere Reformasie, Katkisasie En Abraham Faure Se Kategeseaantekeninge (1733). Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 2017, 53, 201-222.