(1)
Raath, A. Wysgerige Kanttekeninge by H.J. Van Eikema Hommes Se Regsbeginsel-Teorie. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 2017, 53, 59-90.