(1)
Raath, A. Politokrasie, Nihilisme En Organismiese Biopolitiek. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 2016, 52, 81-115.