(1)
van der Walt, B. Die Godsdienstig-Teologiese En Filosofiese Konteks Van Die Negentiende-Eeuse Réveil in Nederland. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 2016, 52, 227-250.