(1)
Raath, A. Regs- En Staatsosiologiese Grondslae Van Politokratiese Kommunitarisme. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 2016, 52, 55-90.