(1)
Verster, P. ʼn Christosentriese Benadering Deur Die Kerk Tot Die Krisis Wat Deur Armoede En Vigs Meegebring Word. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 2011, 47, 117-131.