[1]
Benjamin, R. 2019. Dooyeweerd en Lever over het biologische soortbegrip. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship. 55, 1&2 (Jul. 2019), 45-73.