[1]
Alt, H. 2019. Die a priori en die a priori sintese in die Wysbegeerte. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship. 54, 4 (Jan. 2019), 121-137.