[1]
van der Walt, B. 2019. Christelike konfessies, getuienisse en credo’s. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship. 54, 3 (Jan. 2019), 65-87.