Integrity in scientific research – promoting the case for ethics in research: a contribution from Reformed ethics

  • Laetus O. K. Lategan Central University of Technology, South Africa
Keywords: Ethics, Integrity, Research, Research integrity

Abstract

Hierdie studie beredeneer die grondslae van navorsingsetiek en integriteit. Die studie sluit aan by die wetenskapsteoretiese oriën tering dat wetenskap nie waardevry is nie, dat dit binne ʼn bepaalde konteks beoefen word en dat religie en kontekstuele faktore impakteer op die manier waarop wetenskap beoefen word. Die artikel stel ʼn vier-vlak verstaan van navorsingsetiek voor. Die vlakke waarna verwys word, is die konseptuele en kontekstuele, antro pologiese, omgewingsimpak en monitering, evaluering en aanpas singsvlakke. Die artikel definieer navorsingsetiek as die studie van beginsels en die identifisering en toepassing van waardes in ʼn wetenskaplike domein. Navorsings integriteit word verduidelik as die eweknie navorsers, befondsings liggame en publiek se vertroue wat daar in navorsingsresulate en die -proses is. Die posisie wat die artikel inneem, is dat etiek self ʼn wetenskap is en dat die verstaan van navorsingsetiek nie buite die raamwerk van die wetenskaps teorie kan wees nie.

Published
2013-12-20
How to Cite
Lategan, L. (2013). Integrity in scientific research – promoting the case for ethics in research: a contribution from Reformed ethics. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 49(4), 141-157. Retrieved from http://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/329
Section
Artikels | Articles